Gratis buss till alla studenter

Studentkåren vid Växjö universitet erbjuder under onsdagen alla studenter gratis bussresor mellan campusområdet och centrum.
Studentkåren har hyrt en egen buss och man kommer att köra sammanlagt åtta turer under dagen. Enligt Studentkåren är bussförbindelserna mellan campus och centrum för dåliga och biljetterna för dyra. Syftet med dagens aktion är att väcka en debatt kring kollektivtrafikens betydelse för Växjö som studentstad.