EU låter Turkiet vänta ytterligare

Den nyvalda turkiska regeringen spurtar nästan desperat dessa sista veckor före EU:s toppmöte i Köpenhamn den 12:e december för att få ett datum för en förhandlingsstart. Men efter ett möte idag för Turkiets nye ledare Erdogan med statsminister Göran Persson tyder det mesta på att Turkiet åter kommer att drabbas av en besvikelse.
Den i det senaste valet jordskredssegrande nye turkiske ledaren Recip Tayyip Erdogan hade svårt att hålla inne med sin besvikelse över att mest möta välkomnande och välvilliga fraser men få förpliktande utfästelser om att Turkiet ska få sitt efterlängtade datum för en förhandlingsstart om ett EU-medlemsskap, den avgörande signalen att Turkiet hör till Europa. ”Blandat besked” Blandat, var hans svar - i sammanfattning - på frågan om beskeden han fått från europeiska ledaren, inklusive Sveriges Göran Persson. Tiden är knapp, bara fem veckor mellan valet och Köpenhamnsmötet. Så det blev en rivstart med direkt slutspurt i ett politiskt sprinterlopp med elva länder nu besökta för att övertyga EU om att ge Turkiet den åtrådda signalen att även en muslimsk nation kan tillhöra en i övrigt kristen klubb, trots invändningar från Giscard d´Estaing och påven. Argument för och emot De geopolitiska argumenten förnekas av få; att Turkiet kan bli en viktig bro till mellersta östern, att det med sin arme är av central betydelse för Nato och att ett välkomnande av EU kan vara en positiv signal till den muslimska världen. Problemet är de så kallade Köpenhamnskriterierna; om Turkiet uppfyller Europeisk standard när det gäller demokrati, mänskliga rättigheter och hantering av minoriteter. ”Vi anstränger oss allt vi kan, och har nått längre än flera andra blivande EU-länder”, sade Erdogan. Persson kallar det ”process” ”Vi värderar beskeden vi har fått”, sade Göran Persson och höll öppet för den kompromiss som kallas ”ett datum för ett datum”, eller som han kallade det, ”en process för ett datum”. – Kandidatland är Turkiet sedan 1999. Nu gäller det också att hitta ett datum eller en annan process som leder fram till ett datum för en förhandlingsstart. Hur det ska se ut, det steget, det är jag idag inte beredd att precisera, sade Göran Persson.
Bengt Therner