Rättegång om djurplågeri i Tärnsjö

Idag inleddes rättegången mot en kvinna i Tärnsjö som åtalats för djurmisshandel. Elva djur - hästar, katter och hundar, vanvårdades, och några var i så dåligt skick att de fick avlivas när Heby kommun ingrep strax efter jul 1998.
Från början var kvinnan åtalad för brott mot djurskyddslagen, men efter att åklagaren granskat händelserna ytterligare, förstärktes åtalet till djurplågeri. Vid rättegången talade den åtalade kvinnan samlat, var välformulerad och höll en lågmäld profil när hon berättade om hur hon upplevt situationen på den gård utanför Tärnsjö som hon fått hyra. Hon yrkade inledningsvis på att hennes berättelse om händelserna skulle ske inför lyckta dörrar, det vill säga att inga åhörare skulle få närvara. Detta för att berättelsen inte enbart handlade om hur hon skötte sina djur utan också därför att hon under samma tid kämpade om rätten att få umgås med sina barn. Men rätten avslog hennes begäran och hennes syn på situationen vad gällde djuren överensstämde näppeligen med åklagarens. Han hävdade att Heby kommuns djurskyddsinspektör vid flera tillfällen besökt gården och haft rader av anmärkningar mot hur djuren behandlades. Bland annat var hagarna för små och stallet undermåligt. Djuren fick för lite foder och vatten och de som gick ute hade inget skydd mot väder och vind, och de som stod inomhus fick inget ljus. Även de många katterna och några hundar som var i kvinnans ägo vid den tiden mådde dåligt. Bland annat gick en hund skadad en längre tid innan den fick omvårdnad, och då tvingades man operera bort ena ögat. Till rättegången, som beräknas pågå i två dagar, har en rad veterinärer kallats som vittnen. Ursprungligen var kvinnan åtalad för brott mot djurskyddslagen, men utredningen tog så lång tid att brottet ansågs preskriberat innan det kom till tingsrätten. Då kompletterades utredningen, och åklagaren åtalade för djurplågeri enligt de nya uppgifter som kommit in. Därmed blev preskriptionstiden fem år, och åklagaren fick då nya möjligheter att få kvinnan inför rätta. Kvinnan flyttade från Tärnsjö för några år sedan.