Trasiga kläder och döda ormar i Myrornas boxar

En stor del av de kläder som lämnas in till Myrorna i Norrköping är rent skräp. Vart fjärde plagg som skänks är trasigt eller smutsigt och måste slängas. Det innebär att tre ton kläder körs direkt till soptippen varje vecka, något som kostar Frälsningsarmén stora summor varje år.
- Det är smutsiga och trasiga kläder, berättar Harriet Blomstrand, chef för insamlingscentralen i Norrköping. Två gånger i veckan kommer en lastbil för att tömma den container som står utanför insamlingscentralen i Norrköping. Det är tre ton med sopor som har skänkts till Myrorna i Norrköping. Det här ger sopkostnader på 15 000 kronor i månaden eller 200 000 kronor årligen, pengar som annars skulle gå till Frälsningsarméns verksamhet. Sopkostnaderna är därför ett stort problem, även om det ökade sopberget kan förklaras med att vi skänker mer till Myrorna, även helt nya saker. Tyvärr händer det också att människor stoppar ner helt andra saker i de 40-talet insamlingsboxar som finns utplacerade i staden. - I förra veckan fick vi in åtta döda ormar. Slaktavfall och matavfall förekommer också, det tycker vi inte tillhör våra boxar, säger Harriet Blomstrand, chef för insamlingscentralen i Norrköping.