Stopp för sexuella trakasserier

Inom idrotten ska ingen känna sig trakasserad eller diskriminerad på grund av könstillhörighet eller sexuell läggning.
Det är utgångspunkterna för Riksidrottsförbundets nya plan mot sexuella trakasserier. Ingen form av sexuella trakasserier eller sexuell diskriminering accepteras, fortsätter man. -Det är många som uppger att dom varit med om sexuella trakasserier, säger förbundets ansvarige i frågan Bengt Westerberg. Han understryker att det är den som utsätts för en handling som avgör om handlingen är trakasserande. Frågan om sexuella trakasserier ska bli en viktig del av ledarutbildningen inom Riksidrottsförbundet. Jämtland Härjedalens idrottsförbund har redan en policy i frågan som stämmer väl överens med riksidrottsförbundet.