Pensionärsparti vill inte satsa på de äldre

ÖRKELLJUNGA. Sveriges pensionärers intresseparti, spi, i Örkelljunga röstade vid fullmäktigemötet i går på den borgerliga majoritetens förslag att inte öka antalet tjänster inom äldreomsorgen.
Partiet gick till val på framför allt förbättringar för kommunens äldre.
Kjell Johansson, en av grundarna till spi, är mycket besviken på Henry Lindström som sitter på spi:s mandat i fullmäktige i Örkelljunga. - Han har svikit väljarna.