Patientsäkerheten kan inte garanteras

Det blir stora konsekvenser om Eda vårdcentral måste minska sin budget med 11%, det vill säga drygt en miljon kronor nästa år.
Det skriver verksamhetscheferna i ett brev till landstinget. Bland annat kan inte patientsäkerheten med en trygg och personlig kontakt garanteras. Ledningen i Eda frågar också varför man ska söndra något som fungerar bra. I stället vill dom fortsätta förbättra och organisera verksamheten, till gagn för både de anställda och patienterna.