Varning för höga vattennivåer

Snösmältning å regn de senaste dagarna har medfört snabbt stigande flöden i vattendrag i Norrlands kustland. Vattennivån i de flesta medelstora vattendragen kommer att stiga ytterligare några dagar.
Kulmen beräknas bli på normal vårflodsnivå, men SMHI varnar ändå för höga flöden i medelstora vattendrag i Medelpad.