Krav på TV-bilder dras tillbaka

Tingsrättens beslut att inte tillåta husrannsakan på Sveriges Televisions och TV 4:s redaktioner i samband med anmälningarna mot poliser efter EU-toppmötet i Göteborg, kommer inte att överklagas. Det har överåklagare Björn Ericson nu beslutat.
Björn Ericson ville ha tillgång till redaktionernas bilder från Göteborgskravallerna i utredningen av händelserna, men tingsrätten sade nej. Björn Ericson säger också till ekot att det för närvarande heller inte är aktuellt med att begära ett så kallat editionsföreläggande. Ett sådant föreläggande innebär att en domstol kan kräva att en viss redaktion lämnar ut till exempel ett ljud- eller bildband.