Skogsägare vill stoppa nya naturreservat

Skogsägareförening i västra Värmland kräver nu ett stopp för ytterligare avsättning av skogsmark till naturreservat.
Föreningen menar att att man först måste utreda vilka konsekvenser detta får för landsbygdens befolkning. I Årjängs kommun har till exempel flera naturreservat bildats och skogsägarna säger sig ha förstått att länsstyrelsen planerar för nya. Just därför vill skogsägarna att det görs en konsekvensutredning först.