Stort behov av byggjobbare

Det behövs 176 000 nya bygg- och anläggningsarbetare i Sverige fram till år 2015. Det skriver Arbetsmarknadsstyrelsen AMS i en ny prognos.
Orsaken är bland annat att 38 procent eller 87 000 av de anställda inom byggsektorn kommer att pensioneras under perioden. Dessutom planeras stora infrastruktursatsningar de kommande åren.