Kommunen: Det går för långsamt

300 högutbildade har fått jobb i privata företag via ett projekt hos Arbetsförmedlingen. Men ingen av dem har fått jobb i Göteborgs stösta arbetsgivare - kommunen.
- Ett misslyckande, medger Kerstin Alnebratt, socialdemokrat i kommunstyrelsen.
Inte ett enda kommunalt jobb på sju år - så summerar Arbetsförmedlingen projektet Internationell Kompetens. Omkring 300 högutbildade invandrare har slussats till jobb i privata företag, men aldrig till Göteborgs största arbetsgivare, kommunen. Kerstin Alnebratt, socialdemokrat i kommunstyrelsen, håller med om att det är ett misslyckande. - Vi ska jobba med mångfaldsplaner och diskrimineringsprogram, men jag vet inte varför det inte går fortare, säger Kerstin Alnebratt. - Egentligen finns det både bland politiker och tjänstemän en samsyn om att dessa människors kompetens bör och ska tas till vara, fortsätter hon