Stor efterfrågan på byggarbetare i framtiden

I en ny prognos skriver Arbetsmarknadsstyrelsen, AMS, att det kommer att behövas 176 000 nya bygg- och anläggningsarbetare i Sverige fram till 2015.
Det beror dels på att många byggnadsarbetare går i pension och dels på att det behövs mycket folk i de stora satsningar på infrastruktur som planeras de kommande åren.