EU kräver bättre ordning i budget

EU-komissionen vill ha en strängare budgetdiciplin hos de medlemsstater som har höga statsskulder.
EU-länder som har skulder på över 60% av BNP måste minska skuldbördan med en halv procentenhet per år, enligt ett nytt förslag. På sikt är medlemsstaternas gemensamma mål att ha balans i budgeten eller överskott. Länder som har lägre skulder ska dock i vissa fall få ha tillfälliga underskott i sin budget.