Sif om varslet på Saab

Det är ett misslyckande att vi inte lyckats sälja så många bilar som planerat. Det anser Sif-klubbens ordförande på Saab Lars R Johansson. Han hoppas liksom metallklubben att det i slutändan bli färre än 1300 som sägs upp från Saab.