Karlskrona blir miljökommun

Karlskrona har som första kommun i länet blivit godkänd som så kallad ekokommun.
Det är föreningen Sveriges ekokommuner som har tagit beslutet. För att bli medlem krävs det ett utvecklingsarbete enligt kretsloppsprincipen med det långsiktigt uthålliga samhället som ett övergripande mål för verksamheterna. Begreppet ekokommun har funnits i Sverige sedan 1983.