Få platser till kommuners ungdomstjänst

Bara hälften av landets kommuner har inrättat ungdomstjänst - vilket är en viktig del i den nya lagen som trädde i kraft 1999 om påföljdssytemet för unga brottslingar.
Ungdomstjänsten skulle få den unge brottslingen att förstå vidden av sitt brott i sin egen kommun - en viktig del i arbetet för att få bort dom från brottets bana. Att så många kommuner inte uppfyllt lagen har kommit fram i den av regeringen beställda utvärderingen av lagen som statens institutionsstyrelse, brottsförebyggande rådet och Socialstyrelsen gjort.