Vännäs vinnare i nytt förslag

En statlig utredning föreslår att en ny rättvisare fördelning mellan landets kommuner när det gäller bidrag till funktionshindrade. Med förslaget skulle Bjurholm bli förlorare och Vännäs vinnare.
Bjurholm blir den största förloraren i hela landet med en bidragminskning på 4,5 miljoner kronor per år. Om förslaget går igenom blir Vännäs länets stora vinnare med ett tillskott på hela 17 miljoner kronor. Vännäs kommun har tre gånger så höga kostnader för stöd enligt LSS jämfört med snittkommunen. - Det måste klargöras att bidraget är riktat till de kostnader man har, och har man inte de kostnaderna så må ju var och en begripa att då ska man inte ha bidraget heller, säger Vännäs socialdemokratiska kommunalråd Matts Lundgren till P4 Västerbotten. Lundgren tror att de kommuner som det slår negativt för kommer att behöva en övergångstid innan reglerna kan börja gälla.