Länsstyrelsen kritiserar omsorgsnämnden i Kiruna

Det gäller bland annat på missbruksområdet, där det i vissa utredningar saknas professionella vårdbedömningar och i mer än hälften av fallen är utredningstiden oacceptebelt lång. Det uppger socialdirektör Berit Sunnerö på Länsstyrelsen.
Kritik riktas också mot att nämnden inte hunnit med verksamhetsplaneringen under dom senaste åren och rutiner för att hantera klagomål saknas. Vidare finns det inte skriftliga rutiner för hur rättssäkerheten i handläggningen ska klaras och ett tydligt barnperspektiv saknas i flera utredningar.