Ny dyslexiundersökning

Dyslexi är inte vanligare bland kriminella än bland befolkningen i övrigt. Det visar en ny studie
Undersökningen har gjorts bland fångar på svenska fängelser, bland annat Arnöanstalten i Nyköping. Det rapporterar Sveriges Radio Östergötland. Tidigare studier har gjort gällande att dyslexi är tre till fyra gånger vanligare bland intagna jämfört med dom som inte är intagna. Men den nya studien visar alltså att ungefär var tionde intagen på fängelse har dyslexi, vilket sägs motsvara andelen hos befolkningen i övrigt.