Sydkraft inviger ny reningsanläggning

En ny reningsteknik på laxodlingen vid Sydkrafts anläggning i Laholm ska minska utsläppen till Lagan och havet.
Det fosfor- och kvävehaltiga slam som skiljs ut skickas sedan till biogasverket i Laholm för att eldas upp där. Varje vår sätter Sydkraft ut 120.000 laxsmolt, två år gamla laxbarn, från odlingen i Lagan och Nissan. Sydkraft säljer också laxrom till Tyskland, rom som så småningom blir laganlaxar i den stora floden Elbe.