Kyrkan i länet struntar i miljöcertifiering

Fyra miljöorganisationer och Samernas riksförbund kritiserar i ett öppet brev Svenska kyrkan för att bara fem av kyrkans 13 stift har miljöcertifierat sitt skogsbruk.
Bland de stift som inte har någon miljöcertifiering finns Skara, Linköping och Växjö stift. Alla de stift som finns inom länet. Genom att miljöcertifiera skogen så skulle Svenska kyrkan kunna ta större naturhänsyn i skogsbruket menar miljöorganisationerna.