Möte om myggbekämpningen

I Västerås samlades i dag alla inblandade myndigheter för att diskutera en framtida myggbekämpning.
Det är landshövding Mats Svegfors som på regeringens uppdrag i maj skall presentera ett förslag till permanent myggbekämpning i Nedre Dalälvsområdet. Vid dagens möte framfördes bland annat synpunkter på hårdare kontroller av vilka effekter en fortsatt besprutning skulle få på fågellivet. Men om det skall bli besprutning med BTI från och med 2004 måste finansieringen av nästa års besprutning lösas. Där saknas fortfarande runt tre miljoner kronor som projektgruppen hoppas på att staten skall bidra med. Annars riskerar projektet att förlora de experter man idag har knutna till sig - och det gör i sin tur en nystart längre fram svårare.