Mindre vinst i Strängnäs

Strängnäs kommun går med 2,6 miljoner i överskott i år enligt en ny beräkning. Det är ett sämre resultat än det budgeterade överskottet på 4,2 miljoner kronor.
Det är det ekonomiska utfallet under perioden januari till juni som tyder på mindre vinst än vad kommunen först trodde. Avvikelsen jämfört med budgeten beror på ökade kostnader inom äldreomsorg och skola.