Vårdfack till häftigt angrepp på landstingsledning

Vårdförbundets ordförande i länet, Joakim Edvinsson, uppmanar idag sina medlemmar att söka en annan arbetsgivare än landstinget.
Landstinget måste spara pengar på grund av ett budgetunderskott på 150 miljoner. Politikerna tänker inte höja lönerna utöver det som löneavtalen medger och detta reagerar nu Vårdförbundet på. - Jag hoppas våra medlemmar söker sig en annan arbetsgivare som bättre förstår värdet av det arbete och den kunskap som våra medlemmar besitter, säger Vårdförbundets ordförande Joakim Edvinsson. Lönerna i Jönköpings läns landsting är bland de sämsta i landet enligt Vårdförbundet. - Politikerna måste vara tydligare. Kan vi inte ha skäliga löner och möjlighet till kompetensutveckling inom vården ska politikerna stå för detta, säger Edvinsson.