Metall säger inte upp avtal

Metalls förbundsstyrelse beslutade i eftermiddags att inte säga upp det tredje avtalsåret för stål- och metallindustrin.
Det innebär att chanserna minskar för de anställda på bland annat SSAB Tunnplåt i Luleå att få igenom en lokal uppgörelse om delpension. De lokala metallfacken på t ex SSAB Tunnplåt i Luleå har tidigare hoppats att det egna förbundet skulle säga upp tredje avtalsåret för branschen för att sätta press på arbetsgivaren i delpensionsfrågan. Men idag har förbundets högsta ledning, på inrådan av Metalls förhandlingsdelegation, tagit beslut om att inte säga upp det tredje avtalsåret. - I den samlade bedömning som vi har gjort när det gäller tredje avtalsåret, så har vi då ändå kommit fram till att det är bättre att låta avtalet löpa och vi kommer nu ute på olika klubbar att försöka, att trots detta, nå överenskommelser på delpensionsområdet, säger Anders Ferbe informationschef på Metallförbundet. Metallförbundets motiv att inte säga upp det tredje avtalsåret, är enligt Anders Ferbe, den osäkra konkjunkturutvecklingen, framtidsutsikterna för brachen och i övrigt de osäkra ekonomiska bedömningarna i Sverige. - Vi tror dessvärre inte att vi kanske skulle nå någon större framgång med en helt ny förhandling, säger han.