Besked om DNA-analys dröjer

DNA-svaren som kan bringa ljus över mordet på tioåriga Helén Nilsson från Hörby har nu blivit klara, men vad svaren visar vill chefsåklagare Pär Andersson inte avslöja.
Däremot hälsar han genom Kristianstadspolisens informationsansvarige Bo Widell att han kommer att begära de två misstänkta fortsatt häktade. Det kan tolkas som att analyssvaren kan vändas mot de misstänkta. De båda misstänkta männen, 34 och 35 år gamla förnekar att de har med mordet göra, och hoppas att analyssvaren ska fria dem från alla misstankar.