s-löfte idag: vårdköerna borta om två år

Vårdkörerna i landstinget ska vara borta om drygt två år. Det lovade den politiska majoriteten när vårdköerna i dag debatterades på det pågående landstingsfullmäktige.
Landstingsrådet socialdemokratern Alf Johansson redovisade flera åtgärder som majoriteten vidtagit för att lindra kösituationen och gav följande löfte till dom tusentals länsbor som står i vårdköerna: - Vi utgången av 2004 ska de besvärande köerna i vården vara borta, alltså patienterna ska få vård senast efter tre månader. Man kan säga att det blev en repris i landstingsfullmäktige på valrörelsens heta debatt om vårdköerna. Oppositionen tror inte på den politiska majoritetens löften om att köerna ska vara borta om drygt två år. - Landstinget borde satsa mer än vad man gör på att kapa köerna, säger folkpartiets landstingsråd Lars Wennås, som menar att landstinget inte lägger alla pengar man får från staten för en kösatsning på köerna. Folkpartiet vill spara mer i vården än majoriteten, men ändå skjuta till mer pengar till kösatsningen. - Det kan vi göra genom att använda statens köpengar fullt ut, säger Wennås. Moderaterna profilerade sig i valrörelsen på just vårdköerna och partiets oppositionsråd Jan Wiklund vidhåller sin starkt kritiska linje mot majoritetens hantering av vårdköerna: - Inte har det blivit bättre trots att man lagt till mer pengar. De som köar har rätt att få vård snabbare.