Labanskolan vill ha hyresbidrag

Hemlösa Labanskolan i Uppsala har nu bett kommunen om att gå in med hyresbidrag för deras nya tilltänkta lokal.
De senaste åren har Labanskolan letat efter nya lokaler utan framgång, och nu har man äntligen fått erbjudande om att köpa Gränby förskola, som är nedgången och måste rustas upp. Men för att ett sånt köp ska vara realistiskt så vill alltså Labanskolan att kommunen ställer upp och hjälper till med hyran, något som kommunstyrelsen nu ska ta ställning till. - Vi vill inte ha högre bidrag än kommunala skolor, men gärna samma som dem, för rättvisans skull, säger Annika Isaksson från Labanskolan till Upplandsnytt.