Sista landstingsbidraget till flyget?

I eftermidag tar politikerna i landstingsfullmäktige beslut om ytterligare en halv miljon kr i bidrag till Dala Airport. Pengarna ska täcka det underskott som uppstår när man satsar på det så kallade Dalaflyget, som knyter samman Mora-Siljan flygplats med linjen Dala Airport-Arlanda.
Men fortsätter förlusterna, ja då kan det vara slut med dalaflyget. Sista chansen säger centerns Elisabeth Lindén-Brandt om Dala Airports bidrag: - De som har nytta av flyget, ett antal företag i länet, bör bevisa att det finns behov för ett flyg. Mer offentliga pengar är inte vi beredda att stötta, säger Lindén-Brandt. Hon sammanfattar väl stämningen bland landstingspolitikerna. Landstingets pengar räcker inte till sjukvården och irritationen stiger nu över bidragen till flygen. Socialdemokratiska landstingsrådet Sören Bertilsson tycker också att näringslivets företrädare nu måste går från ord till handling: - Det är en viktig ingrediens om vi ska ha ett flyg i framtiden. Folkpartiet sa ja till halvmiljonen till Dala Airport, men sedan vill partiets företrädare Lars Wennås istället se en satsning på järnvägen: - Bygg ut Dalabanan från Mora till Arlanda och Stockholm för hhöghastighetståg. Vänsterpartiet är kritiska till mer pengar till det man kallar direktörsflyget och moderaterna säger blankt nej till vidare landstingsengagemang i flyget. - Vi vill att landstinget säljer sin del i Dala Airport, förklarade moderaternas Jan Wiklund.