Höjd skatt i Västerås?

Det kan bli en skattehöjning med trettio öre i Västerås - om förslaget om en utjämning av kostnader för LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, går igenom. Det säger kommunalrådet Kent Ryberg till P4 Västmanland.
Förslaget går ut på att kostnaderna för LSS jämnas ut över hela landet, vilket alla västmanländska kommuner utom Kungsör och Hallstahammar skulle förlora på. Västerås skulle förlora 64 miljoner, och kan då tvingas till skattehöjningar. Enligt förslaget från kommittén för utjämning av LSS-kostnader skulle utjämningen träda i kraft 2004. Regeringen ska ta ställning till kommitténs förslag i vår.