Kalmarbor fast terrorns Afrika

Flera svenska missionärer, varav två är från Kalmar, har tvingas fly undan ett blodigt uppror i Centralafrikanska republiken. Ulla Isaksson och hennes man Evald Isaksson från Kalmar är tillsammans med några andra svenskar missionärer i landet för att bland annat jobba med hälovård och undervisning. Centralafrikanska republiken är en före detta fransk koloni och har sedan 70 talet utsatts för flera kupper och regimskiften. De svenska missionärerna ska enligt uppgifter till P 4 Kalmar vara i säkerhet.