Kritik mot kyrkan

Kyrkans skog i Skara och Göteborgs stift är inte certifierad, det vill säga naturvården är inte garantimärkt. Fyra miljöorganisationer går därför till hårt angrepp mot stiften och ber dem att ta sitt miljöansvar.
De fyra organisationerna är Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden, Sveriges Ornitologiska Förening och Fältbiologerna. Miljöorganisationerna vill att kyrkan ska införa ett certifieringssystem som stöds av bland annat miljöorganisationerna själva och skogsindustrierna.