Dålig tillgång till fast läkare

Landstinget Sörmland är inte sämst i landet, men också långt i från bäst när det gäller att tillhandahålla en fast läkare till invånarna. Det visar en enkätundersökning som Socialstyrelsen gjort med hjälp av Statistiska centralbyrån.
I Sörmland har knappt 45 procent tillgång till fast läkare. Andelen människor som har en fast läkare varierar mellan landstingen i landet mellan 28 och 80 procent. Alla har rätt att välja en fast läkare och Landstingen har en skyldighet att att ordna så att det är möjligt. Men verkligheten ser alltså annorlunda ut.