Sköt med gummikulor på skola

I fredags sköt en 16-årig elev på en skola i Härnösand på en annan elev med ett vapen som kallas Soft air gun. Det är imitationer av riktiga vapen, med skillnaden att ammunitionen består av gummikulor.
Medelpads Airsoft-förening arrangerar tävlingar där deltagarna skjuter på varandra med samma typ av vapen som användes i Härnösand. Daniel Lindberg är aktiv i föreningen och är nu rädd för att de ska smutskastas. Han anser att det är alldeles för lätt att få tag i vapnen, trots att det finns en lagstadgad åldersgräns på 18 år. Han hoppas att strängare kontroller vid köp ska få försäljningen till minderåriga att minska.