Buss i glesbygd en fråga för staten

Kollektivtrafiken i glesbygd kan omöjligt bekostas av befolkningen själva tycker riksdagsledamoten Karin Svensson Smith från Skåne.
För att inte kollektivtrafiken ska bli ett privilegium endast för stadsbor måste staten gripa in, menar hon. I en interpellation undrar Karin Svensson Smith (v) vad regeringen kommer att göra för att inte kollektivtrafiken i glesbygd ska försämras.