Dyrare att jaga på kyrkans mark nästa år

Omkring 500 jägare som har jakträttsavtal med Karlstads stift får räkna med höjda avgifter nästa år.
Stiftet ska göra en översyn och kommer att säga upp samtliga avtal till våren. Eftersom tillgången på vilt är större i södra delen av stiftet kommer troligen avgifterna att höjas mer där än i den norra delen, säger förste stiftsjägmästare Stig Berg. Det är tio år sen jakträttsavtalen inom Karlstads stift sågs över.