Nya regler för EU:s ekonomier

EU-kommissionen presenterade på onsdagen förslag till nya regler för hur medlemsländerna ska sköta sina ekonomier. Det blir hårdare tag mot de länder som har stor statsskuld, medan länder med relativt liten skuld, däribland Sverige, ska få större frihet.
Vi svenskar är tillsammans skyldiga 1 150 miljarder kronor, ungefär 125 000 per person, men det är helt okej, tycker EU-kommissionen. Sverige uppfyller kraven Vi klarar med marginal reglerna i det som kallas stabilitetspakten om en skuld på högst 60 procent av BNP. Vi klarar även med lätthet kravet på högst tre procents budgetunderskott. Andra länder ligger betydligt sämre till. Belgien, Grekland och Italien har idag skulder på mer än 100 procent av BNP, och Frankrike och Tyskland har svårt att klara treprocentsmålet. EU-kommissionen vill nu göra det svårare att år efter år bryta mot reglerna. Vill kunna ge varningar tidigare Redan idag kan länder som inte får plus och minus att gå ihop tilldelas en varning. Kommissionen vill kunna utdela varningar redan när man börjar se att utvecklingen går åt fel hål. Dessutom ska målen ta hänsyn till konjunkturen. Det ska alltså sparas i ladorna när det är högkonjunktur så att det finns pengar när det vänder neråt. Men samtidigt som EU-kommissionen vill dra åt tumskruvarna på dem som gör av med för mycket pengar, ska de sparsamma länderna få större frihet. Länder som har låg statsskuld ska få tillåtelse att gör av med mer pengar till exempel för att investera sig ur en lågkonjunktur - även om det skulle innebära att den tidigare så heliga treprocentsgränsen för budgetunderskottet överskrids, men det återstår att se vilken effekt de nya reglerna får. Kommissionen kan bara föreslå varningar och böter. I slutänden är det medlemsländernas finansministrar avgör om ett land ska varnas eller inte.
Martin Ahlquist