Kommunen säljer Visbyfastigheter

Tekniska nämnden säger ja till att sälja Kaffestugan i Visby hamn för 3,4 miljoner till Stora Torgkrogen. Huset är byggnadsminne och ska fortsättningsvis användas som restaurang.
Också fastigheten vid Södertull 10 i Visby säljs. I fastigheten fanns tidigare vårdcentralen. Huset säljs för 5,3 miljoner till ett privatföretag, men eftersom det finns en bostadsrättsförening i huset har den hembudsrätt, dvs förtur till köpet. Genom de här husförsäljningarna räknar tekniska nämnden med att klara målet att få in tio miljoner kronor på fastighetsförsäljningar.