Få kommuner följer lag om ungdomsstraff

Bara hälften av landets kommuner har inrättat den ungdomstjänst - som är en viktig del i den nya lagen om påföljder för unga brottslingar.
Lagen kom 1999 och den skulle få den unge att förstå vidden av sitt brott i sin egen kommun - något som är tänkt att få de dömda att inte begå nya brott. Det magra resultatet bland kommunerna har visat sig i en utredning som Brottsförebyggande rådet och Socialstyrelsen gjort.