Nazistledare dömd för olagliga demonstrationer

Ledaren för den nazistiska organisationen Nationalsocialistisk front, Anders Ärleskog, dömdes idag i Blekinge tingsrätt för att ha anordnat olagliga demonstrationer.
Anders Ärleskog döms för att vid fyra tillfällen under sommaren och hösten, varit ansvarig och annordnat demonstrationer och sammankomster med den rasistiska organisationen Nationalsocialistisk front, nsf. Anders Ärleskog förnekar att han har begått något brott, men medger att han stått som ansvarig för demonstrationerna som hölls i Rödeby och i centrala Karlskrona. Anders Ärleskog säger att han känt till att man måste söka tillstånd för att få hålla demonstrationer, men att han inte gjort det på grund av att man då skulle locka till sig motdemonstranter och att ett tillståndssökande skulle lett till stora polis pådrag. Tingsrätten anser dock att den bedömningen inte friar honom från kravet på att söka tillstånd utan dömer honom för förseelser mot ordningslagen till 3 000 kronor i dagsböter.