Invandrare underkänner migrationsdebatt

Riksdagen debatterade på onsdagen svensk asyl- och flyktingpolitik. Debatten handlade mycket om hur barn behandlas när de söker asyl i Sverige och de långa väntetiderna för att få rätten till asyl prövad.
Ekot lyssnade på debatten tillsammans med några personer som kommit till Sverige från Iran. Kimia Pazoki är en av dem och hon har inte förtroende för svensk flyktingpolitik. –Jag tycker att det stora problemet är att humanitära skäl inte har någon betydelse längre. Det tog de upp i debatten. Det största problemet tycker jag är en omänsklig flyktingpolitik och en migrationsmninister som inte har en aning om vad han talar om, säger Kimia Pazoki. ''Brottslingar som utnyttjar asylrätten'' Migrationsminster Jan O Karlsson företrädde socialdemokraterna och han talade bland annat om problem med brottslingar som utnyttjar asylrätten i Sverige och begår brott i landet. För det fick han kritik av bland andra vänsterpartiets Ulla Hoffman och folkpartiets Erik Ullenhag. –Tror inte migrationsministern att de allra flesta som hör detta just drar slutsatsen att om Sveriges flyktingminister gör ett huvudnummer av det fåtal som begår brott så är väl rätt många av de asylsökande som kommit till Sveriges brottslingar, frågade Ullenhag retoriskt. Man diskuterade också hur barn och kvinnor tas emot när de kommer till Sverige och Jan O Karlsson höll med om att Sverige inte är tillräckligt bra. Han berättade att han tagit kontakt med Rädda Barnen för att diskutera barnens problem och att han ska ge tydliga instruktioner till migrationsverket hur kvinnor ska tas emot bättre. Litar inte på politikerna De som Ekot talade med idag tyckte att det var bra att asyl- och flyktingpolitiken diskuterades men de är alla kritiska till hur den fungerar idag. Deras känsla var att Migrationsverket inte litar på flyktingar och Farad Shabani litar inte på att politikerna verkligen kommer att förbättra flyktingpolitiken –Det är inte humanismen som bestämmer flyktingpolitiken. Det är ekonomiska intressen som bestämmer flyktingpolitiken i Sverige, säger Shabani. Vad ska jag tro om de partier som talar om radikala reformer i flyktingpolitiken?
Max Carlgren