Första klonade barnet föds efter nyår

Det första klonade barnet komma att födas någon gång efter nyår. Det är den omstridda italienska läkaren Severino Antinori som ligger bakom, han som blev känd för snart tio år sedan när han lyckades få en 62-årig kvinna födde ett barn efter att ha blivit gravid med ett donerat ägg.
– Jag tror att Antonori vet rätt mycket om det här barnet med modern ultraljudsteknik kan man räkna fingrar och tår. Man kan se att det inte finns några yttre missbildningar, barnet kommer att se friskt och normalt ut ytligt betraktat, säger professor Lars Hamberger vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Vad tror du om möjligheterna om att det här blir friska barn? – Det är väl här det stora dilemmat ligger, att 99,9 procent av alla forskare i världen på området är överens om att det här är en teknik som är alldeles för farlig, än så länge, att tillämpa på människa. Inbyggda fel Erfarenheterna från fåret Dolly och de andra djur som hittills klonats är inte uppmuntrande. De ser friska och normala ut vid födseln men har inbyggda fel som först visar sig senrare. De åldras och får åldringssjukdomar när de fortfarande är unga. De har genetiska fel som i värsta fel inte uppträder nu utan som kan slå igenom först om några generationer. När det gäller djuruppfödning kan det vara hanterbart. ett djur går i värsta fall att avliva. Men en klonad människa? Moraliska aspekter Mänsklig kloning är helt förbjudet i EU och i USA och det mest sannolika är att de kvinnor som nu väntar de här klonade barnen finns i något u-land. I dagens läge är det de lagliga och moraliska aspekterna som står i vägen, inte de tekniska möjligheterna. – Medicintekniskt är det, som jag ser, inte så där särskilt svårt. Man skulle rätt lätt kunna tillägna sig de extra kunskaperna, säger professor Lars Hamberger.
Stefan Winiger