Socialchefen i Sala avgår

Sala kommuns socialchef, Lars Davidsson, tvingas avgå. Det är efter år av kritik från såväl personal som politiker som han nu får lämna chefsstolen. Politikerna har bland annat kritiserat hur den sociala verksamheten fungerar idag och beslutet om Davidssons avgång kom efter en utredning av hur socialförvaltningen ska arbeta i framtiden. Personalen på socialförvaltningen liksom kommunstyrelsens arbetsutskott har idag informerats om förändringen. Det är ännu ovisst om Lars Davidsson blir kvar inom socialförvaltningen, eller om han lämnar kommunen helt.