Allt fler protesterar mot behandlingshem

Nya behandlingshem möts nu allt oftare av protester från närboende. I morse rapporterade vi till exempel att flera boende i Forsmark gått samman och skrivit protestlistor mot att ett behandlingshem för unga pojkar eventuellt ska placeras på orten.
Elisabet Reimer är handläggare på länsstyrelsen och hon har märkt att det blir allt vanligare med protester mot behandlingshem. - Människor som bor i närheten reagerar. Ofta tror jag att det beror på att man inte riktigt vet vad det är för verksamheter. Det kanske brister i informationen eller också har man fantasier om vad det är för människor som ska bo där, säger hon. Det är alltså länsstyrelsen som utreder och fattar beslut om ett nytt behandlingshem kan starta sin verksamhet. Men också kommunen gör egna utredningar och det tar runt tre månader innan beslutet fattas. I Uppsala län finns ovanligt många små behandlingshem idag finns sammanlagt 33 olika enheter för vuxna, barn och ungdomar. Men att närboende nu oftare protester mot att ha ett behandlingshem i deras närhet gör ingen direkt skillnad när själva beslutet ska tas, då tittar man på andra faktorer. - Vår bedömning utgår från en god vårdkvalitet. Vi ser på bland annat personalsammansättning och vilken typ av vård de kommer att, säger Elisabet Reimer.