Få tomma lägenheter i Vårgårda och Herrljunga

Både i Herrljunga och Vårgårda är det i stort sett fullt i de kommunala bostadsföretagens lägenheter. För Herrljungabostäders del är läget ett helt annat nu - jämfört med för några år sen - då till och med rivning diskuterades.
En orsak till vändningen är det norska bolag som köpt ett 50-tal lägenheter i Herrljunga. I Vårgårda är det också kö. I stort sett allt är uthyrt i Vårgårdabostäders hus trots ett tillskott på 38 nybyggda lägenheter i år.