Sundsvall bästa högskolekommun

Sundsvall toppar listan över Sveriges bästa högskolekommuner. Tidningen Studentliv har rankat Sveriges högskolekommuner 2002 och rankar alltså Sundsvall som den bästa.
I Sundsvall finns en politisk vilja och ett väl utvecklat system för att ta tillvara studenternas åsikter och tillgodose deras behov skriver tidningen. Sist på listan hamnar Stockholm - där kontakterna mellan kommun och studentorganisationer är mycket dåliga.