Kräver ministerns avgång

De skånska socialdemokraterna är besvikna på regeringens förslag till Region Skånes framtid.
Regionledamoten Roland Palmqvist från Kävlinge går till och med så långt att han kräver den ansvarige ministern Lars-Erik Lövdéns avgång. - Jag är chockad, bitter och förbannad. Jag fattar inte hur Lars-Erik Lövdén som är skånsk riksdagsman och ordförande i Malmö arbetarekommun kan lägga fram ett sånt här förslag. Jag tycker han ska avgå, säger Palmqvist till Radio Kristianstad. Regeringens förslag innebär att Region Skåne förlorar en del av sin makt redan nästa år. Bland annat ska landshövdingen och länsstyrelsen besluta om utvecklingspolitiken i Skåne - inte regionpolitikerna som i dag. Regionpolitikerna får då inte besluta om till exempel nya vägar och broar. Konkreta projekt som Citytunneln i Malmö och E 22:an, som förbinder Skånes sydvästra och nordöstra delar, blir i stället en fråga för landshövdingen och länsstyrelsen. Roland Palmqvist tror att regeringens förslag kommer att förorsaka omfattande protester från socialdemokraterna i Skåne.