”Dopning på genetisk väg möjlig”

Forskare varnar för att dopning med hjälp av gener kan bli verklighet. Oseriösa idrottsmän och tränare följer noga utvecklingen inom den medicinska forskningen vad gäller exempelvis ökade blodvärden ovch muskelmassa. Det framkom vid ett symposium på läkarstämman i Göteborg.
– Man kan tänka sig att man inom en inte alltför avlägsen framtid använder sig av det material och de metoder som används inom djurstudierna, och det är ju dubbelt olyckligt förstås för de är ju då bara provade på djur, så att jag tror att det handlar om fem-tio år, säger docent Carl Johan Sundberg som är forskare vid Karolinska Institutet i Solna. Gendopning kan inte avbrytas Forskarna varnar alltså för att metoder och material som idag används vid genforskning på djur kan komma att användas av idrottsmän. Det handlar om den så kallade EPO-genen som höjer blodvärdet och IGF1-genen som höjer muskelmassan. Vanlig dopning kan avbrytas. Det går däremot inte om man dopar sig med gener, vilket trots okända risker kan vara en fördel för den oseriösa idrottsutövaren: – Vinsten är att man inte behöver tillföra sig regelbundet, och att det idag inte finns några kända metoder för att upptäcka det här, så att för den fuskande, dopande idrottsmannen och -kvinnan kan det förstås vara en fördel, säger Carl Johan Sundberg. Forskarna ligger hack i häl Idag anser forskarna att man ligger hack ihäl på de som använder sig av dopningspreparat, ibland till och med steget före vad gäller möjligheten att avslöja dopning, men det här förhållandet kan snabbt ändras med gendopning: – Det kan förmodligen bli svårare och svårare i en framtid. Sedan är det fråga om vad samhället och idrotten, idrottarna har för inställning till det här. Det gäller ju att bedriva en fortsatt etisk diskussion kring det här, och vad det betyder för idrotten och för vår syn på människan egentligen, säger Carl Johan Sundberg.
Jens Ericson