Flera lokaler i Växjö översvämmade

Flera källarlokaler i centrala Växjö drabbades under onsdagen av översvämning. Orsaken var en vattenläcka.
Hur läckan uppstått är ännu inte klart, men vattnet är nu avstängt och under dagen har personal från tekniska kontoret arbetat med att pumpa ut vattnet. I en av källarlokalerna fanns också en av två transformatorer som försörjer delar av kvarteret med el. Den har nu kopplats ifrån och ersatts med ett reservkraftverk.